Category: פגיעה בגוף בשל מצוקה נפשית

פגיעה בגוף בשל מצוקה נפשית

לעיתים אנחנו מתמודדים עם עומס ולחץ העולים על משאבי ההתמודדות הקיימים בנו. מצב קשה או סיטואציה בעייתית מותירים אותנו בתחושה כי הדבר למעלה מכוחותינו ואין אנו יכולים לשאתו. הביטויים למשבר ולמצוקה הנפשית עשויים להיות מגוונים, והם משתנים בהתאם לאופייו של המשבר, גילו של האדם, הנסיבות, מקורות התמיכה שלו וגורמים אחרים.

קרא עוד

 

mood_bad

No results. Try another search?

צאט לייב
BEASTMODE - תמיכה
שירות לקוחות | תמיכהיניבWhatsApp
שיווק | ושת\"פמייקלWhatsApp
שירות לקוחות | תמיכהיהודהWhatsApp
שירות לקוחות | תמיכהיוסיWhatsApp

Send this to a friend