Category: שחזור גלגולים

שחזור גלגולים – להכיר את האני הפנימי טוב יותר ולשנות אותו

שחזור גלגולים הוא שיטה שעיקרה אומר שכל אדם הוא בעצם נשמה, אשר מתגלגלת לתוך העולם הזה שוב ושוב, על מנת להשלים את עצמה, את דרכה, ובכל פעם להזדכך יותר ולהתקרב יותר למהות מהותה ולאור האלוהי. מכיוון שיש חוויות ודברים שעברו עלינו בגלגולים קודמים, וממשיכים להשפיע עלינו גם בגלגול הנוכחי, השאיפה היא להיות כמה שיותר מודעים לכך, על מנת להכיר את עצמנו טוב יותר ולהבין טוב יותר מי אנחנו.

בין אם מאמינים באלוהים או לא, ובכל הנושא הפילוסופי שנקרא “נשמה”, אנשים רבים מכירים בכך כי חיי האדם לא מתחילים בגלגול הזה. זה יכול להתבטא ביכולות מסוימות שבאנו איתן, או חרדות מסוימות שבאנו איתן. הרבה פעמים אפשר לראות תופעות של עדויות על גלגול נשמות אצל ילדים, אשר מהותן עדיין נקייה וטהורה, והם יכולים לזכור חוויות מחיים קודמים. ילד יכול להגיד שמות של מקומות שמעולם לא שמע מהוריו, או לספר בשפה זרה לחלוטין מזו שמדברים בבית. ללא ספק מדובר בתופעה מעניינת מאוד.

קרא עוד
mood_bad

No results. Try another search?

צאט לייב
BEASTMODE - תמיכה
שירות לקוחות | תמיכהיניבWhatsApp
שיווק | ושת\"פמייקלWhatsApp
שירות לקוחות | תמיכהיהודהWhatsApp
שירות לקוחות | תמיכהיוסיWhatsApp

Send this to a friend