Category: nlp

NLP- תכנות מחדש לתת המודע

NLP  הוא באנגלית קיצור לראשי תיבות של Neuro Linguistic Programming ובעברית נל”פ – ניתוב לשוני פיזיולוגי. שיטת ה-NLP החלה להתפתח בשנות ה-70 המאה הקודמת, כשהיא עוסקת בעיקר בתקשורת בין האדם לעצמו, ובין האדם לסביבתו.  נקודת המוצא של השיטה היא שישנם כמה רבדים בתודעתנו, מודעים יותר ופחות, אשר לעיתים קרובות יכולים להיות בקונפליקטים ביניהם. השאיפה שלנו היא להיות כמה שיותר שלמים, לרתום את תת המודע שיפעל בשלמות עם הרבדים המודעיים שבנו.

קרא עוד
צאט לייב
BEASTMODE - תמיכה
שירות לקוחות | תמיכהיניבWhatsApp
שיווק | ושת\"פמייקלWhatsApp
שירות לקוחות | תמיכהיהודהWhatsApp
שירות לקוחות | תמיכהיוסיWhatsApp

Send this to a friend